ЗЕМИ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИ

  Добиј ценовник од VIRON на твојот е-маил
   ЗЕМИ КАТАЛОГ

   Добиј каталог од VIRON на твојот е-маил   Политика за приватност

    

   Ефективна дата: 27 Јули 2021 година

   Оваа политика за приватност ги опишува Нашите политики и процедури за прибирање, употреба и откривање на Вашите информации кога ја користите услугата и Ви кажува за вашите права за приватност и како законот Ве штити.

   Ние ги користиме Вашите лични податоци за да ја обезбедиме и подобриме Услугата. Со користење на услугата, Вие се согласувате со собирање и користење на информации во согласност со оваа Политика за приватност.

   Толкување и дефиниции

   Толкување

   Зборовите во кои почетната буква е напишана со големи букви имаат значења дефинирани под следниве услови.

   Следниве дефиниции имаат исто значење без оглед дали се појавуваат во еднина или во множина.

   Дефиниции

   За целите на оваа Политика за приватност:

   Собирање и користење на Вашите лични податоци

   Видови на собрани податоци

   Лични податоци

   Додека ја користите нашата услуга, може да Ве замолиме да ни дадете одредени лични податоци што можат да се користат за да Ве контактираат или идентификуваат. Информациите за лична идентификација може да вклучуваат, но не се ограничени на:

   Податоци за употреба

   Податоците за употреба се собираат автоматски кога ја користите услугата.

   Податоците за употреба може да вклучуваат информации како што се адресата на Интернет протоколот на вашиот уред (на пр. IP адресата), типот на прелистувачот, верзијата на прелистувачот, страниците на нашата услуга што ја посетувате, времето и датумот на вашата посета, времето поминато на тие страници, уникатни идентификатори на уреди и други дијагностички податоци.

   Кога ќе пристапите на услуги со или преку мобилен уред, Ние може да собираме одредени информации автоматски, вклучувајќи, но не ограничено на, од типот на мобилниот уред што го користите, Вашиот единствен број на мобилен уред , IP адресата на Вашиот мобилен уред, оперативниот систем на Вашиот мобилен телефон , типот на мобилен интернет прелистувач што го користите, уникатни идентификатори на уреди и други дијагностички податоци.

   Ние исто така може да собираме информации што ги испраќа Вашиот прелистувач секогаш кога ја посетувате нашата услуга или кога пристапувате до услугата со или преку мобилен уред.

   Технологии за следење и Колачиња (Cookies)

   Ние користиме колачиња и слични технологии за следење за да ја следиме активноста на нашата услуга и да зачуваме одредени информации. Технологиите за следење што се користат се светилници(beacons), ознаки(tags) и скрипти(scripts) за собирање и следење информации и подобрување и анализирање на нашата услуга. Технологиите што ги користиме може да вклучуваат:

   Колачињата можат да бидат колачиња „Упорни“ или „Сесија“ Колачи. Упорните колачиња остануваат на вашиот персонален компјутер или мобилен уред кога одите офлајн, додека колачињата за сесија се бришат штом ќе го затворите вашиот веб прелистувач.

   Ние користиме и „Упорни“ и „Сесија“ колачиња за целите наведени подолу:

   За повеќе информации за колачињата што ги користиме и за Вашиот избор во врска со колачињата, посетете ја нашата Политика за колачиња.

   Користење на Вашите лични податоци

   Компанијата може да користи лични податоци за следниве цели:

   Може да ги споделиме Вашите лични податоци во следните ситуации:

   Зачувување на Вашите лични податоци

   Компанијата ќе ги задржи Вашите лични податоци само онолку долго колку што е потребно за целите наведени во оваа Политика за приватност. Ние ќе ги задржиме и користиме Вашите лични податоци до степен до кој е потребно за да се усогласиме со нашите законски обврски (на пример, ако од нас се бара да ги задржиме Вашите податоци за да се усогласат со важечките закони), ќе ги решаваме споровите и ќе ги спроведуваме нашите правни договори и политики.

   Компанијата исто така ќе ги задржи податоците за користењето за цели на внатрешна анализа. Податоците за употреба обично се чуваат за пократок временски период, освен кога овие податоци се користат за зајакнување на безбедноста или за подобрување на функционалноста на нашата услуга, или ние сме законски обврзани да ги чуваме овие податоци подолго време.

   Пренос на Вашите лични податоци

   Вашите информации, вклучувајќи ги и личните податоци, се обработуваат во оперативните канцеларии на компанијата и на сите други места каде што се наоѓаат страните вклучени во обработката. Тоа значи дека овие информации може да се пренесат – и одржуваат – на компјутери лоцирани надвор од Вашата држава, провинција, земја или друга владина надлежност каде законите за заштита на податоците може да се разликуваат од оние од Вашата јурисдикција.

   Вашата согласност за оваа Политика за приватност проследена со Вашето поднесување на такви информации претставува Ваш договор за тој трансфер.

   Компанијата ќе ги преземе сите чекори што се разумно неопходни за да се осигура дека Вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика на приватност и дека нема да се изврши пренос на Вашите лични податоци на организација или земја, освен ако не постојат соодветни контроли, вклучително и безбедноста на Вашите податоци и други лични информации.

   Откривање на Вашите лични податоци

   Деловни трансакции

   Ако компанијата е вклучена во спојување, стекнување или продажба на средства, Вашите лични податоци може да се пренесат. Ние ќе Ви дадеме известување пред Вашите лични податоци се пренесува и станува предмет на различна Политика за приватност.

   Спроведување на законот

   Под одредени околности, од Компанијата може да се бара да ги открие Вашите лични податоци доколку тоа го бара со закон или како одговор на валидни барања од јавните органи (на пример, суд или владина агенција).

   Други законски барања

   Компанијата може да ги открие Вашите лични податоци со добра волја дека таквата акција е неопходна за:

   Безбедност на Вашите лични податоци

   За нас е важна безбедноста на Вашите лични податоци, но запомнете дека ниеден метод за пренос преку Интернет, или метод на електронско складирање не е 100% безбеден. Иако се стремиме да користиме комерцијално прифатливи средства за заштита на Вашите лични податоци, не можеме да ја гарантираме неговата апсолутна безбедност.

   Детални информации за обработка на Вашите лични податоци

   Давателите на услуги што ги користиме може да имаат пристап до Вашите лични податоци. Овие продавачи од трети страни собираат, складираат, користат, обработуваат и пренесуваат информации за Вашата активност на нашата услуга во согласност со нивните Политики за приватност.

   Аналитика

   Може да користиме даватели на услуги од трети страни за да ја следиме и анализираме употребата на нашата услуга.

   Е-маил Маркетинг

   Може да ги користиме Вашите лични податоци за да Ве контактираме со весници, маркетинг или промотивни материјали и други информации што може да Ве интересираат. Може да се откажете од примање на која било, или сите овие комуникации од Наша, следејќи ја врската за отпишување или упатствата дадени во кој било е-маил што ја испраќаме или контактирајќи со нас.

   Може да користиме даватели на услуги за Е-маил Mаркетинг за управување и испраќање пораки до вас.

   Бихејвористички Ремаркетинг

   Компанијата користи услуги за ремаркетинг за да Ви се рекламира откако сте пристапиле или ја посетивте нашата услуга. Ние и нашите трети продавачи користиме колачиња и технологии кои не се колачиња за да ни помогнат да го препознаеме Вашиот уред и да разбереме како ја користите нашата услуга за да можеме да ја подобриме нашата услуга за да ги одразува Вашите интереси и да Ви сервира реклами што најверојатно ќе бидат од поголем интерес за Вас.

   Овие даватели на услуги од трета страна собираат, складираат, користат, обработуваат и пренесуваат информации за Вашата активност на нашата услуга во согласност со нивните Политики за приватност и за да ни овозможат:

   Некои од овие даватели на услуги од трета страна може да користат технологии што не се колачиња, а кои нема да влијаат на поставките на прелистувачот што блокираат колачиња. Вашиот прелистувач можеби нема да Ви дозволи да блокирате такви технологии. Можете да ги користите следниве алатки од трети страни за да одбиете собирање и употреба на информации со цел да Ви служи за рекламирање базирано на интерес:

   Може да се откажете од сите персонализирани реклами со овозможување карактеристики на приватност на Вашиот мобилен уред, како што се Ограничување на следењето реклами (iOS) и Персонализација на реклами (Андроид). Погледнете го системот за помош на вашиот мобилен уред за повеќе информации.

   Може да споделуваме информации, како што се хаширани Е-маил адреси на (доколку се достапни) или други идентификатори преку Интернет собрани на нашата услуга со овие даватели на услуги од трета страна. Ова им овозможува на даватели на услуги од трета страна да препознаваат и да Ви испраќаат реклами на уреди и прелистувачи. За да прочитате повеќе за технологиите што ги користат овие даватели на услуги од трета страна и нивните способности меѓу уреди, погледнете ја Политиката за приватност на секој давател на услуги од трета страна наведен подолу.

   Даватели на услуги од трета страна што може да ги употребиме се:

   GDPR-Приватност

   Правна основа за обработка на лични податоци според GDPR

   Може да обработуваме Лични податоци под следниве услови:

   Во секој случај, Компанијата со задоволство ќе помогне да се разјасни специфичната правна основа што се однесува на обработката, а особено дали обезбедувањето лични податоци е законски или договорно барање, или услов неопходен за склучување договор.

   Вашите права според GDPR

   Компанијата се обврзува да ја почитува доверливоста на Вашите лични податоци и да гарантира дека можете да ги остварите Вашите права.
   Имате право според оваа Политика за приватност, и според закон, ако сте во рамките на ЕУ, да:

   Остварување на Вашите права за заштита на податоци од GDP

   Може да ги искористите Вашите права за пристап, исправување, откажување и противење со контактирање со нас. Ве молиме имајте предвид дека може да побараме од Вас да го потврдите вашиот идентитет пред да одговорите на таквите барања. Ако поднесете барање, ние ќе се потрудиме да Ви одговориме што е можно поскоро.

   Имате право да се жалите до Органот за заштита на податоци за Нашето собирање и користење на Вашите лични податоци. За повеќе информации, доколку сте во Европската економска област (ЕЕА), Ве молиме контактирајте со вашиот локален орган за заштита на податоците во ЕЕА.

   Facebook Фан-страна

   Контролор на податоци за фан страницата на Facebook

   Компанијата е контролор на податоци на Вашите лични податоци собрани додека ја користите услугата. Како оператор на Facebook Фан-страната (https://www.facebook.com/viron.com.mk/), компанијата и операторот на социјалната мрежа Facebook се Заеднички контролори.

   Компанијата склучи договори со Facebook кои меѓу другото ги дефинираат условите за користење на Facebook Фан-страната. Овие услови главно се засноваат на Условите за користење на Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

   Посетете ја Политиката за приватност на Facebook https://www.facebook.com/policy.php за повеќе информации за тоа како Facebook управува со личните податоци или контактирајте со Facebook преку Интернет, или по пошта: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.

   Facebook Insights

   Ние ја користиме функцијата Facebook Insights во врска со работата на Facebook-страницата и врз основа на GDPR, со цел да добиеме анонимизирани статистички податоци за Нашите корисници.
   За таа цел, Facebook става Колаче на уредот на корисникот што ја посетува нашата Facebook Фан-страната. Секое Колаче содржи единствен идентификациски код и останува активен во период од две години, освен кога е избришан пред крајот на овој период.

   Facebook ги прима, евидентира и обработува информациите зачувани во Колачето, особено кога корисникот ги посетува услугите на Facebook, услуги што ги обезбедуваат други членови на Facebook страницата на Facebook и услуги од други компании што користат услуги на Facebook.

   За повеќе информации за практиките за приватност на Facebook, посетете ја Политиката за приватност на Facebook тука: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

   Линкови до други веб -страници

   Нашата услуга може да содржи линкови до други веб -страници што не се управувани од Наша страна. Ако кликнете на врска на трета страна, ќе бидете насочени кон страницата на таа трета страна. Силно Ве советуваме да ја прегледате Политиката за приватност на секоја страница што ја посетувате.

   Ние немаме контрола и не преземаме никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практики на сајтови или услуги на трети страни.

   Промени во оваа Политика за приватност

   Може да ја ажурираме нашата Политика за приватност од време на време. Ние ќе Ве известиме за какви било промени со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница.

   Ќе Ве известиме преку Е-маил и/или истакнато известување за нашата услуга, пред промената да стапи на сила, и ќе го ажурираме датумот „Последно ажурирање“ на врвот на оваа Политика за приватност.
   Ви се советува периодично да ја прегледувате оваа Политика за приватност за какви било промени. Промените во оваа Политика за приватност се ефективни кога се објавени на оваа страница.

   Контактирајте не

   Ако имате какви било прашања во врска со оваа Политика за приватност, можете да не контактирате: